ห้างหุ้นส่วนจำกัด อมฤตทัวร์
ความมุ่งมั่นในการให้บริการ บวกกับประสบการณ์มานานในการให้บริการรถเช่า ทำให้ อมฤตทัวร์ ยืนหยัด
มาจวบจนทุกวันนี้การได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในส่วนราชการเอกชนบริษัทห้างร้านต่างๆเปรียบ เสมือน
หนึ่งในกำลังใจให้เราเติบโตได้อย่างต่อเนื่องขอกราบขอบพระคูณลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ที่สนับสนุน งาน
บริการ ของ อมฤตทัวร์
1. รถตู้ปรับอากาศ VIP Toyota Commuter D4D
2. รถบัสปรับอากาศ ขนาด 40 ถึง 50 ที่นั่งรถโค๊ช
3. รถตู้รับส่งพนักงาน รถประจำสำนักงาน ทั่วประเทศ
4.รถบัสปรับอากาศ และรถบัสพัดลม รับส่งพนักงาน
รถประจำตำแหน่ง ผู้บริหาร
รถรับส่งพนักงาน ทั่วประเทศ
รถบัสเช่า รถตู้ท่องเที่ยว แบบรายวัน